Audiència oberta: acreditació del Màster U. en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades

El proper 19 de juny, a la seu de l’Escola Doctor Robert, tindrà lloc l’Audiència pública oberta del procés d’acreditació de l’Escola i del Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades per part d’AQU Catalunya.

Aquest procés inclou la visita d’un Comitè Avaluador Extern (CAE), que visitarà les instal·lacions i realitzarà entrevistes amb els diferents col·lectius de la institució (responsables acadèmics, docents, alumnes, titulats i ocupadors), amb l’objectiu de comprovar les competències adquirides en la titulació i la seva eficàcia en els diferents àmbits professionals.

El mateix dia de 16:30h a 17:00h es realitzarà a l’Escola una audiència pública oberta a la qual podrà assistir tothom que hi estigui interessat. L’audiència oberta és un espai de temps destinat a que totes les persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu, perquè puguin, si volen, expressar les seves opinions davant el CAE.

Més informació: