Les dades contingudes en aquesta web, elaborades per la Fundació Salut i Envelliment UAB (disseny, estructura, continguts originals subjectes a copyright, logos, imatges, àudio i d’altres elements allí allotjats) estàn protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual i pels drets de Propietat Industrial, podent-se fer servir exclusivament per a finalitats de recerca i/o docència, sempre que se’n citi la font.

Queden, per tant expressament prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública, i oferiment, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de la Fundació Salut i Envelliment UAB a través del seu contacte fundacio.salut.envelliment@uab.cat.

La informació continguda a la web de la Fundació Salut i Envelliment UAB no té per objectiu substituir el consell del professional sanitari, ni facilitar consell mèdic. La Fundació Salut i Envelliment recomana acudir al seu metge a la recerca d’assessorament especialitzat relatiu a diagnòstics, tractaments i consultes mèdiques.

El lloc web de la Fundació Salut i Envelliment UAB utilitza sistemes de monitorització destinats a reunir informació estadística sobre la consulta del lloc web. En cap cas aquest sistema es farà servir per reunir informació personal que pugui ser identificativa d’un usuari.