A fi d’establir uns objectius i plantejar uns processos de treball que permetin presentar uns resultats avaluables, es defineix el SIGQ (Sistema Intern de Garantia de Qualitat), que ha de permetre desenvolupar i documentar els mecanismes necessaris per a garantir la qualitat de la formació universitària. Aquest document adapta el model del Manual del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UAB a les particularitats del nostre organisme. El SIGQ parteix de la dinàmica de processos que estan instaurats avui dins la nostra entitat.

Descarregar el SIGQ