Estructura

L’Escola Doctor Robert està composada per les estructures i òrgans següents

Comitè de direcció

 

Equip de l’Escola

Un total de 7 persones de la Fundació Salut i Envelliment UAB seran les encarregades de donar a l’Escola Doctor Robert el suport  necessari per al seu funcionament:

PERSONAL ADEQUACIÓ ALS ÀMBITS DE CONEIXEMENT
Tècnics de formació (1) Assessorament i prestació de serveis als docents i investigadors en la creació de material didàctic: tractament didàctic de la informació, sistemes d’aprenentatge i avaluació, formació de formadors, assessorament en qüestions d’ensenyament aprenentatge
Gestió Acadèmica (3) Matriculació, atenció a l’estudiant, seguiment de les necessitats dels estudiants i acadèmics a nivell administratiu.
Coordinació acadèmica (2) Coordinació entre direcció, autors i coordinadors. Seguiment de les necessitats dels estudiants i acadèmics a nivell de programa formatiu del màster
Servei Tecnològic (1) Creació i manteniment tecnològic de la plataforma virtual i web. Suport a la creació i desenvolupament d’espais virtuals d’aprenentatge. Suport tecnològic a estudiants, acadèmics i equips de gestió

La Fundació UAB proporciona a l’Escola Doctor Robert els serveis jurídics i econòmicofinancers.