En aquesta pàgina recollim els documents que asseguren la qualitat de la nostra escola.

Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SiGQ)

Informe de Seguiment de Centre

.

ISC-Escola Doctor Robert 2016

Pla d’Acció Tutorial

………….

Pla d’Acció Tutorial

Autoinforme d’Acreditació

Autoinforme Acreditació 2017

Enquestes de satisfacció

Informe de satisfacció dels estudiants del MU Medicina Transfusional 1a ed.

Inserció dels graduats del MU Medicina Transfusional 1a ed.

Titulacions Verificades

Màster U. en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades

Màster U. en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Màster U. en Fisioteràpia Traumatològica

Màster U. en Fisioteràpia aplicada a l’Esport i a l’Activitat Física