Coordinadores:

  • Margarita León (IGOP – UAB)
  • Ernesto Morales (Director IGOP – UAB)
  • Xavier Pelegrí (Facultat de ciències Educació – UdL)
  • Sandra Ezquerra (Universitat de Vic – UVic)
  • Carme Montserrat (Universitat de Girona – UdG)

Coordinador técnico:

Laura Capdevila (IGOP – UAB): igop.bcn@uab.cat