Denominació del mòdul Crèdits Caràcter Guia docent
La fisiologia tissular i la prevenció en l’esport 6 OB
Abordatge de la lesió esportiva 12 OB
Tècniques específiques aplicades a la fisioteràpia esportiva 12 OB
Bases de l’activitat física i ciències afins 9 OB
Pràctiques externes 9 OB
Treball de Final de Màster 12 OB