Joan Garcia López
Director de la Càtedra de Medicina Transfusional & Teràpia Cel·lular i Tisular (CMT3)

Coordinador tècnic del màster: Marina Vilarmau (marina.vilarmau@uab.cat)