Joan Garcia López
Director de la Càtedra de Medicina Transfusional & Teràpia Cel·lular i Tisular (CMT3)

Coordinador tècnic del màster: Marta Grifols (mgrifols@bst.cat)