El màster que es proposa és de 60 crèdits i s’organitza en dos semestres. En el primer, l’alumnat cursarà 30 crèdits corresponents al M1, M2 i M3.

En el segon semestre es realitzaran els 30 ECTS restants obligatoris corresponents als mòduls: 4 i 5 i un mòdul de treball fi de màster, culminant amb la lectura i defensa pública del mateix davant el tribunal nomenat per a aquest fi.

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter Guia docent
M1. Transfusió Sanguínia
29/10/2018 – 17/01/2019
10 OB
M2. Donació de Sang
28/01/2019 – 07/04/2019
10 OB
M3. Immunohematologia
08/04/2019 – 30/06/2019
10 OB
M4. Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits
16/09/2019 – 22/12/2019
15 OB
M5. Conceptes de Gestió en Medicina Transfusional
13/01/2020 – 01/03/2020
6 OB
Treball de Final de Màster
02/03/2020 – 13/09/2020
9 OB

OB: obligatoris