El màster que es proposa és de 60 crèdits i s’organitza en dos semestres. En el primer, l’alumnat cursarà 30 crèdits corresponents al M1, M2 i M3.

En el segon semestre es realitzaran els 30 ECTS restants obligatoris corresponents als mòduls: 4 i 5 i un mòdul de treball fi de màster, culminant amb la lectura i defensa pública del mateix davant el tribunal nomenat per a aquest fi.

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter Guia docent
M1. Transfusió Sanguínia 10 OB
M2. Donació de Sang 10 OB
M3. Immunohematologia 10 OB
M4. Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits 15 OB
M5. Conceptes de Gestió en Medicina Transfusional 6 OB
Treball de Final de Màster 9 OB

OB: obligatoris