Màster Universitari UAB

60 crèdits ECTS Modalitat
Semipresencial
Places
40
Preinscripció oberta
Des del 12 de gener al 8 d’octubre de 2018
Curs acadèmic
2018 / 2019
Preu crèdit
Alumnes nacional / UE: 70€ (taxes incloses)
Alumnes extracomunitaris: 95€ (taxes incloses)
Idioma
Castellà (70%) i català (30%)
Sobre el màster
El Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l’abordatge de les polítiques públiques i l’acció comunitària. Aquesta proposta formativa combina l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori.El programa brinda instruments d’anàlisi, disseny i implementació de Polítiques Socials per a desenvolupar projectes en àmbits de gestió pública, recerca social i treball comunitari. La formació en Acció Comunitària s’enfoca des d’una mirada transdisciplinar a través de la comprensió de la convivència, de la comunicació i del conflicte, per a la seva aplicació a la intervenció social i la recerca.
Sol·licitud d’admissió al màster (preinscripció UAB)