Coordinadors:

  • Joan Subirats (IGOP – UAB)
  • Antoni Vilà (Col·laborador – investigador convidat IGOP-UAB)
  • Xavier Pelegrí (Facultat de Ciències Educació – UdL)
  • Sandra Ezquerra (Universitat de Vic – UVic)

Coordinador  tècnic:

Laura Capdevila (IGOP – UAB): igop.bcn@uab.cat