El programa brinda instruments d’anàlisi, disseny i implementació de Polítiques Socials per a desenvolupar projectes en àmbits de gestió pública, recerca social i treball comunitari. La formació en Acció Comunitària s’enfoca des d’una mirada transdisciplinar a través de la comprensió de la convivència, de la comunicació i del conflicte, per a la seva aplicació a la intervenció social i la recerca.